Logos Text Art Copy and Paste !

x
Copy
Share

logos Text Art

_____________________________________________
                _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
                ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
                _________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
                _______¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
                ______¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
                ____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
                ___¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
                ___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
                __¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
                _¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
                _¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
                _¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
                _¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶_
                _¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_
                _¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_
                _¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__
                __¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__
                ___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___
                ___¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶____
                ____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____
                ______¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶______
                _______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_______
                _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
                ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
                ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
                _____________________________________________
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________¶¶¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶_________¶¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__________¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__________¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__________¶¶
                ¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶________¶¶
                ¶__________________¶¶¶_____________________¶¶
                ¶__________________¶¶¶_____________________¶¶
                ¶__________________¶¶¶¶¶____________¶¶_____¶¶
                ¶__________________¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶_____¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                
______________$$$$$$$$$$$$$$
                _______$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$
                ____$$$$$$$$$___$$_____$$___$$$$$$$$
                ___$$$_$$______$$__$$$__$$______$__$$$
                __$$$___$_____$$__$___$__$$_____$__$$$$
                _$$_$$$__$$$$$$$__$___$__$$$$$$$__$$_$$$
                $$$___$$_________________________$$___$$ $
                $$______$$$$$$$___________$$$$$$$______$ $
                $$____________$$_$$$$$$$_$$____________$ $
                $$$____________$__$___$__$____________$$ $
                _$$$___________$__$___$_$$___________$$$
                __$$$__________$$__$$$__$$__________$$$
                ___$$$__________$$_____$$__________$$$
                _____$$$$________$$$$$$$________$$$$
                _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                
______________________________
                _______________¶______________
                ______________¶¶¶_____________
                _____________¶¶¶¶¶____________
                ___________¶¶¶¶¶¶¶¶___________
                __________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_________
                _________¶¶¶¶_____¶¶¶¶________
                ________¶¶¶____¶____¶¶¶_______
                ______¶¶¶_____¶¶¶¶____¶¶¶_____
                _____¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶____
                ____¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶___
                __________¶¶¶¶___¶¶¶¶_________
                ________¶¶¶¶_______¶¶¶¶_______
                _______¶¶¶___________¶¶¶______
                ______¶¶_______________¶¶_____
                _____¶___________________¶¶___
                ____¶_____________________¶¶__
                ______________________________
                
______________$$$$$$$$$$$
                ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$
                _________$$$$_____________$$$$
                _______$$$$$________________$$$$
                ______$$$$___________________$$$$
                _____$$$$_____________________$$$$
                _____$$$_______________________$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$
                __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$
                ____$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                ____$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                _____$$$_______________________$$$$
                _____$$$$_____________________$$$$
                ______$$$$___________________$$$$
                _______$$$$$________________$$$$
                _________$$$$_____________$$$$
                ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$
                _______________$$$$$$$$$
                
_______________$$$$$$
                __________$$$$$_$$$$$$____$
                $$$$__________$$$$$$$$$_$$$$$
                $$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$__$$$
                __$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$__$$$
                _____$$$$$__$$$$$$$$$$$_$$__$$
                _______$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__$
                _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$
                _$$$$______$$$$$$$$$$______$
                ____________$$$$$$$$$$____$$
                ___________$$$$$$$$$$$$$$$$
                __________$$$$$$$$$$$$$$
                _________$$$$$$$$$$$$$$$$
                ________$$$$$$$___$$$$$$$$$
                ________$$$$$$_______$$$$$$$
                ___$$$_$$$$$____________$$$$
                __$$$$$$$$$_________$$$$$$$$
                ___$$$$$$$_________$$$$$$$$$
                
```````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````````````
                `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶````````````
                `````````¶¶¶¶¶¶```````````¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶````````
                ``````¶¶¶¶¶`````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶¶``````
                ````¶¶¶¶¶`````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````¶¶¶¶````
                ```¶¶¶¶``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶```````````````¶¶¶¶``
                ``¶¶¶¶`````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````````````````¶¶¶¶`
                `¶¶¶¶`````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````````````````¶¶¶`
                ¶¶¶¶¶```````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````````````````````¶¶¶¶
                ¶¶¶¶```````````¶¶¶¶¶¶¶¶```````````````````````¶¶¶¶
                `¶¶¶¶`````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````````````````````¶¶¶¶
                `¶¶¶¶`````````¶¶¶¶¶¶¶¶```````````````````````¶¶¶¶`
                ``¶¶¶¶````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``
                ```¶¶¶¶`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```
                `````¶¶¶¶`````````````````````````````````¶¶¶`````
                ```````¶¶¶¶¶``````````````````````````¶¶¶¶¶¶``````
                ``````````¶¶¶¶¶¶¶```````````````¶¶¶¶¶¶¶¶``````````
                ```````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````````
                ``````````````````````````````````````````````````
                ``````¶¶``````¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶```¶¶¶¶```````
                ``````¶¶``````¶¶```````¶¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶``````````
                ``````¶¶``````¶¶¶¶``````¶¶````¶¶``¶¶```¶¶¶¶```````
                ``````¶¶``````¶¶```````¶¶¶¶```¶¶``¶¶``````¶¶``````
                ``````¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶```¶¶¶¶````¶¶¶¶```````
                
__________________________________________
                __¶¶¶¶______________________________¶¶¶¶¶¶¶
                ___¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_
                ______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__
                _____¶¶¶_____¶¶¶¶___¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶___
                ___________¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
                __________________¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
                ____________________¶_¶¶¶__________________
                ____________________¶¶¶¶___________________
                _____________________¶¶____________________
                
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§1§§¶¶
                ¶¶¶¶¶¶_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1___1§§¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶§__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1______§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶§___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§1_______1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11_________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶_______11111____________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶____________________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶_______________1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶__________1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                _______________¶¶¶¶¶ 
                ____________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶ 
                __________¶¶¶_______¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶ 
                ________¶¶¶_______¶¶_________¶¶¶¶¶¶__¶ 
                _______¶¶________¶¶____¶¶¶¶¶¶_____________¶¶ 
                _____¶¶¶_____¶__¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶_¶¶¶¶¶ 
                ____¶¶¶_____¶__¶¶¶___________¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶ 
                ___¶¶¶_____¶¶_________¶¶____¶¶______¶¶¶¶_¶¶¶¶¶ 
                __¶¶¶____________¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶ 
                __¶¶_________¶¶__¶¶__¶__¶___¶¶__¶¶__¶¶¶¶_¶ 
                _¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶ 
                _¶¶___¶¶__¶¶_¶¶__¶¶__¶__¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                ¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶__¶____________¶¶¶__¶¶¶¶ 
                ¶¶¶___¶¶__¶¶__¶¶¶_________¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶ 
                ¶¶¶___¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶ 
                ¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶____¶¶¶¶ 
                ¶¶¶________¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                _¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ 
                _¶¶¶_____¶¶¶_¶¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶ 
                _¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶_______________¶ 
                __¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶__________¶¶¶¶__¶___¶¶¶ 
                ___¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶________¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶___¶¶¶¶¶¶ 
                ___¶¶¶¶__¶¶¶____¶¶_______¶¶¶¶¶¶______¶___¶___¶¶¶¶¶¶¶ 
                ____¶¶¶__¶¶¶_________¶¶¶¶¶_________¶________¶¶¶¶¶¶ 
                ______¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶ 
                _______¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                ________¶¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
                ¶¶¶_______________________________________¶¶¶
                ¶¶_________________________________________¶¶
                ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶______¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶¶_____¶¶¶____¶_¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶_______¶¶¶_____¶¶¶___________¶¶¶_¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶
                ¶¶_________________________________________¶¶
                ¶¶¶_______________________________________¶¶¶
                ¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                
888888888888888888888888888888888888888888888888
                888888888888888888888888888888888888888888888888
                888888888888888888888888888888888888888888888888
                88888888888888888__________________________88888
                88888888888888888__________________________88888
                8888888888888____8888888___________________88888
                888888888______88____8888888_______________88888
                888888_____888888________88888_____________88888
                8888____88888____888888____88888___________88888
                88____8888____888___88888____8888__________88888
                88____888____8888____888____8888___________88888
                888____888____888_________8888_____88______88888
                8888_____888___88_______8888_____888888____88888
                888888____888____888888888_____88888888____88888
                8888888_____888888888_______88888888_______88888
                8888888888______8______888888888___________88888
                8888888888888____8888888888________________88888
                88888888888888888__________________________88888
                88888888888888888__________________________88888
                888888888888888888888888888888888888888888888888
                888888888888888888888888888888888888888888888888
                888888888888888888888888888888888888888888888888
                888888888888888888888888888888888888888888888888
                8_______88__8888__8__88______888__8888____888888
                8________8___88___8__88__888__88__888__88__88888
                8___888__88__88__88__88__8888__8__88__8888__8888
                8___888___88____888__88__8888__8__88__8888__8888
                8___888___88____888__88__888__88__88________8888
                8___888___888__8888__88______888__88__8888__8888
                888888888888888888888888888888888888888888888888
                888888888888888888888888888888888888888888888888
                888888888888888888888888888888888888888888888888
                
______________________________
                ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
                __¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶_
                _¶¶¶__¶¶_¶__________¶¶_¶¶__¶¶¶
                _¶¶___¶¶_¶¶_________¶¶_¶¶__¶¶¶
                _¶¶___¶¶_¶¶________¶¶__¶¶__¶¶¶
                ¶¶¶___¶¶__¶¶_______¶¶_¶¶___¶¶¶
                _¶¶___¶¶¶_¶¶¶_____¶¶__¶¶___¶¶¶
                _¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶
                _¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶
                _¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
                _¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_
                __¶¶¶__¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶___¶¶¶_
                ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
                
───────────▄███████████████▄──────────
                ────────▄█████████████████████▄───────
                ──────▄███████▀─────────▀████████─────
                ─────███████────────────────██████────
                ────██████────▄████████▄─────██████───
                ───██████────████████████▄────██████──
                ──██████────███▀───▀██████─────██████─
                ─███████───███▌─────███████────███████
                ████████───███──────███████────███████
                ████████───███─────▐███████────███████
                ████████───███▌────▐██████─────███████
                ████████▄──▀██▌────███████────████████
                █████████▄──█▌─────██████─────████████
                █████████████▌─────▀███▀─────█████████
                █████████████▌─────────────▄██████████
                ▀████████████▌───▄───────▄███████████▀
                ─▀███████████▌───████████████████████─
                ──▀██████████▌───███████████████████──
                ───▀█████████▌───██████████████████───
                ────▀████████▌───█████████████████────
                ─────▀███████▌──▐████████████████─────
                ───────▀██████▄▄███████████████▀──────
                ─────────▀██████████████████▀─────────
                ────────────▀████████████▀────────────
                
___________________________________
                _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
                _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
                _______¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶______
                _____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶____
                ____¶¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶___
                ___¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶____¶¶__
                __¶¶____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶¶____¶¶_
                _¶¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶
                _¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶
                ¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶
                ¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶
                ¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶____¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶
                _¶¶___¶¶¶¶___¶¶______¶¶___¶¶¶¶___¶¶
                _¶¶¶___¶¶¶___¶___¶¶___¶___¶¶¶___¶¶¶
                __¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶____¶¶_
                ___¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶__
                ____¶¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶___
                _____¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶____
                _______¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶______
                _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
                ______________¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
                
_______________$$$$$$$$$$
                __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                _____$$$$$$$$$_____$$_______$$$$$$$
                ____$$$$$$$________$$__________$$$$$
                ___$$$$$$__________$$$___________$$$$
                __$$$$$___________$$$$____________$$$$$
                _$$$$$____________$$$$_____________$$$$
                $$$$$_____________$$$$$_____________$$$$
                $$$$_____________$$$$$$______________$$$
                $$$$_____________$$$$$$______________$$$$
                $$$$____________$$$$$$$$$____________$$$$
                $$$$__________$$$$$$$$$$$$$__________$$$$
                $$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$
                $$$$______$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$______$$$$
                $$$$$__$$$$$$$$__________$$$$$$$$___$$$$
                _$$$$$$$$$$__________________$$$$$$$$$$
                __$$$$$___________________________$$$$$
                __$$$$$$_________________________$$$$$
                ____$$$$$$_____________________$$$$$$
                _____$$$$$$$_________________$$$$$$
                _______$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$
                _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                _____________$$$$$$$$$$$$$$
                
___________________$ 
                __________________$$$ 
                ________________$$$$$$$$ 
                ______________$$$$$$$$$$$$$ 
                ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                _____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                _$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                $$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$ 
                ______$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                _________$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                ______________$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                ____$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                $$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                _$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                ____$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$ 
                _______$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$ 
                _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                ___________$$$$$$$$$$$$$$$ 
                ______________$$$$$$$$$$ 
                ________________$$$$$$ 
                __________________$$
                
__________________________________________________
                _________________________¶________________________
                ________________________¶¶¶_______________________
                _______________________¶¶¶¶¶______________________
                ______________________¶¶¶¶¶¶¶_____________________
                _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
                ____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
                ___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
                __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
                __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶________________
                ____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_________________
                _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__________________
                ______________________¶¶¶¶¶¶¶_¶___________________
                _______________________¶¶¶¶¶_¶____________________
                ________________________¶¶¶_¶_____________________
                _________________________¶_¶______________________
                __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
                _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
                ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
                _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
                ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
                _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
                ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
                __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                
___________________________$$
                 _________________________$$$$
                 _______________________$$$$$$
                 ______________________$$$$$$
                 ______________________$$$$
                 ______________________$$
                 _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
                 ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                 ______________$$$$$$$$__$$$$$$
                
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
                ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
                ____¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶___
                ____¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶__
                ____¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶__
                ____¶¶______________¶¶¶¶¶¶____________¶¶__
                ____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶__
                ____¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶__
                ____¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶_¶_____¶¶__
                ____¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶______¶¶__
                ____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶_____¶¶__
                ____¶¶____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_____¶¶__
                ____¶¶______¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶__
                ____¶¶_______¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶______¶¶__
                ____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶__
                ____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶_¶_________¶¶___
                _____¶¶_______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶____
                ______¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶_____
                _______¶¶_____________¶¶¶_________¶¶______
                ________¶¶___________¶¶__________¶¶_______
                _________¶¶_________¶¶__________¶¶________
                __________¶¶______¶¶¶__________¶¶_________
                ___________¶¶¶_______________¶¶___________
                _____________¶¶____________¶¶¶____________
                _______________¶¶¶_______¶¶¶______________
                _________________¶¶¶__¶¶¶_________________
                ____________________¶¶____________________
                
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$____$$$_________$$$____$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$_____$$$_________$$$_____$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$_____$$$____________________________$$$____$$$
                $$$$_____$$$____________________________$$______$$
                $$$$_____$$$____________________________$$______$$
                $$$$_____$$$____________________________$$______$$
                $$$$_____$$$____________________________$$______$$
                $$$$_____$$$____________________________$$______$$
                $$$$_____$$$____________________________$$______$$
                $$$$______$$____________________________$$______$$
                $$$$_____$$$____________________________$$______$$
                $$$$$___$$$$____________________________$$$___$$$$
                $$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
                $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                
111111111111111111111111111111111111111111111
                1111111111111111111111¶1111111111111111111111
                111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
                11111111111111111111¶¶¶¶¶11111111111111111111
                1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111
                1¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶1
                1¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶1
                1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
                11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
                11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
                111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
                111111111111111111111111111111111111111111111
                1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
                11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111
                111111111111111111111111111111111111111111111
                11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
                111111111111111111111111111111111111111111111
                111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶111111111111
                1111111111111111¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶1111111111111111
                111111111111111111111111111111111111111111111
                111111111111111111111111111111111111111111111
                111111111111111¶¶1¶¶11111¶¶111111111111111111
                111111111111111¶¶11111111¶¶111111111111111111
                111111¶¶¶111¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶111¶¶¶¶111111
                11111¶11¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶11¶¶1¶¶11¶¶11111
                111111¶¶¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶11¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111
                11111¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶111¶¶¶¶11111
                11111¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶1¶¶11¶¶11111
                111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶111111
                111111111111111111111111111111111111111111111
                111111111111111111111111111111111111111111111
                
111111111111111111111111111111111111111111111
                1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111
                111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
                111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
                1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111
                11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111
                1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
                111¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶_______¶¶__¶____¶¶¶¶¶¶111
                111¶¶¶¶___________¶¶_______¶¶_________¶¶¶¶¶11
                11¶¶¶¶__________________________________¶¶¶11
                11¶¶¶____¶¶¶______________________¶¶¶___¶¶¶11
                11¶¶¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶11
                111¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶11
                111¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶111
                1111¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶1111
                11111¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶11111
                ¶¶1111¶¶¶___________________________¶¶¶1111¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
                ¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶_____¶¶
                ¶¶___¶¶__¶_____¶¶_¶_¶_¶¶__¶_¶¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶
                ¶¶___¶¶¶_¶__¶¶__¶_¶_¶_¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
                ¶¶___¶¶__¶__¶¶__¶_¶___¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
                ¶¶___¶___¶_____¶¶_¶___¶_¶_¶_¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶
                ¶¶______¶¶_____¶¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶¶____¶¶
                ¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶__¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
                ¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶__¶_¶_¶¶¶¶__¶___¶____¶¶_¶¶¶__¶¶
                ¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶______¶¶
                ¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶
                
─────────────────█─────────────────
                ────────────────███────────────────
                ───────────────█████───────────────
                ───────────────█████───────────────
                ──────────────██─████──────────────
                ──────────────██──███──────────────
                ─────────────███──████─────────────
                ─────────────██────███─────────────
                ────────────███────████────────────
                ────────────██──────████───────────
                ───────────███──────████───────────
                ───────────██────────████──────────
                ──────────███────────████──────────
                ──────────██──────────████─────────
                ─────────███──────────████─────────
                ─────────██────────────████────────
                ────────███─────────────███────────
                ───────████─────────────████───────
                ▄───▄▄████───────────────█████────▄
                ▀█████████───────────────█████████▀
                ──███████─────────────────███████──
                ───██████─────────────────██████───
                ───█████───────────────────█████───
                ───█████───────────────────█████───
                ──█████─────────────────────█████──
                ▄██████─────────────────────██████▄
                ▀──▀███─────────────────────███▀──▀
                ────▀███▄─────────────────▄███▀────
                ▀▄─────▀██▄▄───────────▄▄██▀─────▄▀
                ──▀▄─────▀▀██▄▄──▄──▄▄██▀▀─────▄▀──
                ────█▄──────────▄█▄──────────▄█────
                ─────▀██▄──────▄███▄──────▄▄█▀─────
                ───────▀███▄▄▄███████▄▄▄███▀───────
                ──────────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────
                
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
                _________________¶¶____________¶__________________
                ________________¶¶___________¶__¶¶________________
                _______________¶¶___________¶¶___¶¶_______________
                ______________¶¶___________¶¶_____¶¶______________
                _____________¶¶____________¶_______¶¶_____________
                ____________¶¶____________¶_________¶¶____________
                ___________¶¶____________¶¶__________¶¶___________
                ___________¶____________¶¶____________¶¶__________
                __________¶____________¶¶¶¶____________¶¶_________
                _________¶____________¶¶__¶¶____________¶¶________
                ________¶____________¶¶¶___¶¶____________¶¶_______
                _______¶____________¶¶¶_____¶¶____________¶¶______
                ______¶____________¶¶¶_______¶¶____________¶¶_____
                _____¶____________¶¶¶_________¶¶____________¶¶____
                ____¶____________¶¶¶___________¶¶¶___________¶¶___
                ___¶____________¶¶¶_____________¶¶¶___________¶¶__
                __¶____________¶¶¶______________¶¶¶____________¶__
                __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶______________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
                ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
                ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
                _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
                ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶______¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
                _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
                ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
                _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
                __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
                ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
                ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
                _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
                ______________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
                _______________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
                ________________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
                _________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
                ___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
                
_____________________________¶¶___________________
                __________________________¶¶¶¶¶___________________
                _________________________¶¶¶¶¶¶¶__________________
                _______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
                _______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
                ________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
                ________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
                _____________________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
                ___________________¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
                __________________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
                ________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
                ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
                ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
                _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
                ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
                ____________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
                ___________¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
                _________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
                _______¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
                ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
                ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
                _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
                __________________________________________________
                _________________¶¶_¶¶________¶¶__________________
                _________________¶¶_¶¶________¶¶__________________
                _________________¶¶___________¶¶__________________
                ___¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__
                __¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_
                _¶¶¶__¶¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶___¶¶
                ¶¶¶____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶____¶¶¶_¶¶¶¶___
                ¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶¶¶¶¶_
                ¶¶¶____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶____¶¶¶____¶¶¶¶
                _¶¶¶__¶¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶___¶¶
                _¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
                __¶¶¶¶_¶¶____¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶_
                
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶1_____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__¶¶¶¶¶¶
                ¶¶1_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶¶
                ¶¶1________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶¶
                ¶¶1__1_____¶¶1____1¶¶1___11__1_1¶¶¶¶1_1¶11__¶¶__1¶
                ¶¶1__¶¶¶___¶1_____1¶______1______¶¶_____¶1__¶1__1¶
                ¶¶1__¶¶¶1__¶______11______1______¶¶_____11__¶___¶¶
                ¶¶1__¶¶¶___1__11__¶___1___1__11__11__11__1______¶¶
                ¶¶1__1____11__¶1__¶__1¶__11__¶¶__1__1¶¶__1_____¶¶¶
                ¶¶1_______¶1__¶__1¶__1¶__¶1__¶¶_____1¶¶__1__1___¶¶
                ¶¶1__1____¶1__11_¶¶__11_1¶1__¶¶__1___¶¶__1__¶1__1¶
                ¶¶1__111__11______11______1______11______1__¶1__1¶
                ¶¶1__¶¶¶___¶______1¶______1______¶¶_____11__¶1__1¶
                ¶¶1__¶¶¶___¶¶_____1¶1_____1_____1¶¶1___1¶1__¶1__1¶
                ¶¶¶11¶¶¶___¶¶¶1111¶¶¶¶1111¶1111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶11¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111_____1¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11________¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶11_________1¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶11___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶1___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶1_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1111¶1______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶1111¶1____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶111¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______¶¶_1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______1¶¶____¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______1¶1______¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶1______1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶1______1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶______1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
                ¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶1______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__¶¶______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                
11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶1 
                1111111111111111111111111111111¶1__1¶¶¶ 
                111111111111111111111111111111¶1_____1¶¶ 
                11111111111111111111111111111¶1_111___1¶¶ 
                1111111111111111111111111111¶1_1¶¶¶11_1¶¶ 
                111111111111111111111111111¶1___1¶¶¶¶_1¶¶ 
                11111111111111111111111111¶1______1¶¶_1¶¶ 
                1111111111111111111111111¶¶¶11______1_¶¶¶¶¶¶¶
                11111111111111¶111111111¶¶¶¶¶111______¶¶¶¶¶¶¶
                1111111111111¶¶¶1111111¶¶___¶¶¶11______1¶¶¶¶¶
                11111111111¶¶¶¶¶¶11111¶¶_____1¶¶¶11______1¶¶ 
                1111111111¶¶___¶¶1111¶¶11______¶¶¶¶11___1¶¶¶ 
                111111111¶¶____1¶¶11¶¶¶¶111______¶¶¶11_1¶¶¶ 
                11111111¶¶______1¶¶¶1_1¶¶111______1¶¶¶1¶¶¶ 
                1111111¶¶________1¶1____¶¶¶111______11¶¶¶ 
                111111¶¶________11_______1¶¶¶11______¶¶¶ 
                11111¶¶_________1¶¶1_______¶¶¶¶¶___1¶¶¶ 
                1111¶¶__________¶¶¶¶¶1_______¶¶1_¶1¶¶¶ 
                111¶¶1_________1¶¶¶¶¶¶¶1_________1¶¶¶ 
                11¶¶1______¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶1________1¶¶ 
                1¶¶1______¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶ 
                1¶¶______¶¶¶1¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶ 
                1¶¶_____¶¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                1¶¶____1¶¶11111¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                11¶¶___¶¶1111111¶¶_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
                111¶¶_1¶¶11111111¶¶____¶¶¶¶¶¶¶ 
                1111¶¶1¶¶111111111¶¶_______¶¶¶¶ 
                11111¶¶¶1111111111¶¶________¶¶¶¶ 
                111111¶¶11111111111¶¶_________¶¶¶¶¶ 
                11111111111111111111¶¶__________¶¶¶ 
                111111111111111111111¶¶________¶¶¶ 
                1111111111111111111111¶¶______¶¶¶ 
                1111111111111111111111¶¶_____¶¶¶ 
                11111111111111111111111¶¶___¶¶¶ 
                111111111111111111111111¶¶_¶¶¶ 
                1111111111111111111111111¶¶¶¶
                
888888888888888888888888888888888888888888888888888
                8888___________________________________________8888
                8888_______88888888888888888888888888888_______8888
                8888________8888888888888888888888888888_______8888
                8888_________888888888888888888888888888_______8888
                8888__________88888888888888888888888888_______8888
                8888___________8888888888888888888888888_______8888
                8888____________888888888888888888888888_______8888
                8888_____________8______________88888888_______8888
                8888____________88______________88888888_______8888
                8888___________888______________88888888_______8888
                8888__________8888______________88888888_______8888
                8888_________88888______________88888888_______8888
                8888________888888______________88888888_______8888
                8888_______8888888______________88888888_______8888
                8888_______8888888______________88888888_______8888
                8888_______8888888______________88888888_______8888
                8888_______8888888______________88888888_______8888
                8888_______888888888888888888888_8888888_______8888
                8888_______88888888888888888888___888888_______8888
                8888_______8888888888888888888_____88888_______8888
                8888_______888888888888888888_______8888_______8888
                8888_______88888888888888888_________888_______8888
                8888_______8888888888888888___________88_______8888
                8888_______888888888888888_____________8_______8888
                8888___________________________________________8888
                8888______88_______888________888__88888888____8888
                8888_____8888______88888____88888__888888888___8888
                8888____888888_____888888__888888__888____888__8888
                8888___888__888____88888888888888__888____8888_8888
                8888__888____888___888__8888__888__888____8888_8888
                8888_888888888888__888___88___888__888____8888_8888
                8888_888888888888__888___88___888__888____888__8888
                8888_888______888__888___88___888__888888888___8888
                8888_888______888__888___88___888__88888888____8888
                8888___________________________________________8888
                888888888888888888888888888888888888888888888888888
                
┼░┼░┼░░░░░░░░░┼░┼░┼░┼░┼▓███╪░░░░┼░░░┼░┼░░┼██░
                ░░░░░┼░░░┼░░░┼░░░┼░░░┼░█████░┼░┼░░░┼░┼░░░╪██░
                ░░┼░┼░░░┼░░░┼░░░┼░░░░░███████▓┼░░░░░░░┼░▓██▓╪
                ░┼░░░░░░░┼░┼░┼░░░░░┼░╪██░░████▓┼░░░┼░┼░┼███░░
                ░░░░░░░░┼░░░░░┼░░░┼░░██░┼░░╪███▓░░░░┼░┼╪██┼░█
                ░░░░░░░░░┼░░░┼░░░┼░┼░██░░░░░░███╪┼░┼░░░██┼░██
                ┼░┼░┼░┼░░░┼░┼░┼░┼░░░░██░┼░┼░░░███░┼░░░┼██░██▓
                ░░░┼░░░┼░░░░░░░░░┼░┼░███╪░░┼░┼████░┼░░╪██▓██░
                ░░┼░░░┼░░░┼░┼░░░┼░┼░░████░░░┼░┼███▓░░░██╪███░
                ░░░░░░░░░░░┼░┼░░░░░┼░████┼░░░░░┼███▓╪▓██╪██╪░
                ░░┼░┼░░░┼░┼░┼░┼░┼░░░░█░░┼░░░░░┼░┼███████▓██░┼
                ░░░┼░┼░░░┼░░░░░░░░░░░█░██░░░░░░┼░██████▓██┼░░
                ┼░░░░░┼░┼░┼░┼░░░░░┼░┼████████░┼░┼░█████░██┼░┼
                ░┼░░░┼░┼░░░░░░░░░┼░░░┼████████░░░┼░┼██░▓██░░░
                ┼░┼░┼░░░┼░░░░░┼░░░┼░░░▓███████╪░░░░░┼░░██▓░░┼
                ░┼░░░░░░░░░┼░░░┼░┼░░░░░╪▓▓▓█████┼░░┼░░███╪░░░
                ┼░┼░┼░░░┼░┼░┼░░░┼░┼░░░┼░░░┼╪███████░░░░██░┼░░
                ░┼╪╪▓╪░░░░░┼░░░┼░╪╪▓▓▓▓▓▓╪┼╪████████░┼░██░░┼░
                ░┼██████████████████████████████████┼░░██░░░░
                █████████████████████████████████████┼░██╪░░░
                █████████████████████████████████████░┼██▓░░░
                █░░░░░░██░░██┼░██░░┼░┼░┼░░██╪┼░░░░███┼░███░┼░
                █░░░┼░░██░░██░░██░░░┼░┼░░░░█░░┼░┼░████░███░░░
                █░░╪█░░██┼░██░░██░░██░░█░░░█░┼▓█░░████░███░░░
                █░┼▓█░░██░░██░┼██░░██░┼█╪░░█┼░██┼░████╪░██╪░░
                █┼░╪█░░██┼░██┼░██┼░██┼░█┼░░█░░██░░█████░▓█▓░░
                █░┼╪█░┼██░┼██░░██░┼██░░█┼░░█┼░██░░██████┼██░┼
                █┼░╪█┼░██┼░██░░██░░██┼░█┼┼░█░░██░░██████░██┼░
                █░░╪█░░██░░██░┼██░░██░░█┼░░█┼░██┼░███▓██┼██░┼
                █┼░╪█┼░██┼░██░░██░░██┼░█┼░░█░┼██░░███░██░██░░
                █░░▓█░┼██░░██░┼██░░██░┼█┼░░█┼░██░░███░██░██░░
                █┼░╪█░░██┼░██░░██░░██┼░█┼░░█░░▓█░░███╪▓███╪┼░
                █░┼░┼░┼██░┼██░░██░░██░┼█┼░┼█░░░░░░████▓▓█▓░░┼
                █░░┼░░░██░░██░░██░░██░░█┼░░█░┼░░░┼████▓╪┼┼░┼░
                █░┼░█████░░██░░██░┼██░░█┼░░█░░▓█┼░█████╪┼░░░░
                █┼░┼█████░░██┼░██┼░██░░█┼┼░█░░▓█░┼█████╪░░░┼░
                █░░┼█████░┼░▓░┼██░░██░┼█┼░░█░░▓█░░█████╪┼░┼░░
                █┼░┼█████┼░░░┼░██░░██┼░█░┼░█░░░█░┼█████╪░┼░┼░
                █▓███▓┼████████████████████████████████░┼░░░░
                ████▓░░┼██████████████████████████████░┼░░░░░
                
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                _________¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶¶
                ¶¶_________¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶__¶¶______¶¶______¶¶___¶¶_______¶¶¶
                ¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶___¶¶______¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶
                ¶¶_¶¶__¶¶_¶_____¶__¶¶__¶¶______¶¶__¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____¶¶
                ¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶
                ¶¶_¶¶______¶¶¶¶¶________________________________¶¶_¶¶_____¶¶
                ¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶
                ¶¶___¶¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
                ¶¶¶¶¶_______¶¶___¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶_____¶¶__¶¶___¶¶__¶¶¶______¶¶___________________________¶¶
                ¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶_¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶_¶¶¶____¶¶__¶¶__¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶____¶¶__¶__¶¶__¶___________¶¶___________________________¶¶
                ¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶¶¶¶¶_________¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶¶¶¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶_¶¶¶________¶¶___¶____________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶_____¶__¶¶_¶¶__¶_¶________¶¶¶¶________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶¶¶¶_¶¶¶_______¶_________________¶¶
                ¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶______¶______¶¶¶_¶¶¶___¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶¶____________¶______¶¶¶¶______¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶_________________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶_________________¶¶
                ¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶________¶¶¶¶____¶___¶¶__¶¶________¶¶
                ¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶______¶¶__¶___¶___¶¶__¶¶___¶¶____¶¶
                ¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_______¶¶___¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
                _¶¶__________________¶¶_________¶___¶¶_¶¶¶__________¶¶___¶¶
                _¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶________¶¶¶_____________________¶¶
                _¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶__¶¶___________¶¶
                __¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶____¶¶__¶__¶¶__¶¶_______¶¶
                ___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____¶¶
                ____¶¶_______________________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶______¶¶____¶¶
                _____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_________________¶¶
                ______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_________________¶¶
                _______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶__¶______¶¶
                ________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶_¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶
                _________¶¶__________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
                ___________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶___________¶¶¶
                _____________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__________¶¶¶
                _______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶
                _________________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
                ____________________¶¶¶_____¶¶¶______¶¶¶
                _______________________¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶
                ___________________________¶¶¶¶¶¶
                
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶_________________________________________¶¶
                ¶¶__¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_____¶¶_____¶_____¶¶
                ¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶_____¶¶__¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶_____¶¶__¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶
                ¶¶__¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶_________________________________________¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶_________________________________________¶¶
                ¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶
                ¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶_____________¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶________¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶______¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶______¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_____¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶______¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__________¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶__________¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_________¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶¶¶________¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶___¶¶¶_______¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶
                ¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶
                ¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶
                ¶¶_____________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶____¶¶
                ¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
                ¶¶_________________________________________¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                ¶¶_________________________________________¶¶
                ¶¶_¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶_¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶__¶¶____¶¶
                ¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶
                ¶¶__¶¶¶¶____¶¶____¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶
                ¶¶__¶¶_¶¶___¶¶____¶¶___¶¶___¶¶¶______¶¶____¶¶
                ¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶__¶¶__¶¶____¶¶
                ¶¶_¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶
                ¶¶_________________________________________¶¶
                ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
                

ೃ⁀➷ Share on Your Profile ೄྀ࿐

Copy and paste logos text art for Instagram, Tumblr, Twitter, Facebook in just one click. Click on any ascii logos to copy it to the clipboard in just one click & insert it to an input element.